Raporty i certyfikacje neutralności węglowej

Metryka praktyki

Firma: Terra,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Certyfikacja
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu

TerGo powstało, aby pomóc w zrozumieniu śladu CO2 i podpowiedzieć, jak nim zarządzać. Jest to firma neutralna węglowo, co dokumentowane jest w raporcie emisji CO2 przygotowanym przez międzynarodowy zespół certyfikowanych ekspertów. Prócz osiągnięcia neutralności węglowej promuje również ideę carbon neutrality oraz wspiera cele środowiskowe partnerów i zespołu TerGo.

Promując zachowania proekologiczne wewnątrz firmy (takie jak oszczędność zasobów, ograniczanie dojazdów do pracy i podróży służbowych, umożliwianie pracy w trybie zdalnym), firma zostawia po sobie niewielki ślad węglowy, który kompensowany został metodą insettingu.

Obliczenia emisji TerGo opierają się na metodologii opisanej w Protokole Gazów Cieplarnianych opublikowanym przez organizacje World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) oraz World Resources Institute (WRI). Ta metodologia została stworzona w celu obliczania całkowitego śladu węglowego firm (ang. Technical Guidance for Calculating Scope 3 Emissions).

Wskaźniki emisji zostały określone na podstawie wartości domyślnych przyjętych przez Departament Środowiska, Żywności i Spraw Wiejskich Wielkiej Brytanii (DEFRA), krajowego wskaźnika emisji dla energii elektrycznej dla kraju zamieszkania pracowników, a także badań indywidualnych i instytucjonalnych. Wskaźniki emisji przekształcają dane o aktywności (takie jak ilość zużytego paliwa, przejechanych kilometrów, kilowatogodzin zakupionej energii elektrycznej) na wartość wskazującą emisję ekwiwalentu dwutlenku węgla (CO2e) generowaną przez tę aktywność.

Insetting to stosunkowo mało spopularyzowany, a jednocześnie bardzo efektywny sposób na walkę ze zmianami klimatycznymi. Poprzez analizę wszystkich elementów łańcucha wartości insetting stwarza firmom nową przestrzeń do zrównoważonego rozwoju. Dzięki TerGo insetting staje się bardziej osiągalny dla organizacji w Polsce i na całym świecie. Ponadto TerGo umożliwia swoim partnerom wprowadzenie na rynek produktów akredytowanych znakiem Carbon Neutral Certified, kalkulację śladu węglowego dla całej działalności firmy oraz jego kompensację.

https://tergo.io/wp-content/uploads/2021/09/Tergo-carbon-neutral-report-2020-pl.pdf