Raportu Wpływu 3M

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma  3M swoją 25-letnią obecność na polskim rynku postanowiła podsumować wydaniem „Raportu Wpływu”.  Stworzenie raportu stanowiło asumpt to zbadania realnego wpływu firmy 3M m.in. na polską gospodarkę, środowisko i społeczności lokalne. Raport przyczynił się także do wzmocnienia relacji z interesariuszami firmy (2500 egzemplarzy raportu trafiło w ręce samych pracowników) i umożliwił wyznaczenie kluczowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju. Powstaniu raportu towarzyszyła kampania digitalowa, podsumowująca najważniejsze dane. Do stycznia 2017 r., materiał poświęcony 25-leciu 3M w Polsce obejrzało na kanale Youtube.com ponad 58 tys. osób.

http://www.raportwplywu.pl/25lat_3M_w_Polsce_raport_wplywu.pdf