Raportowanie społeczne w PKN ORLEN – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Polski Koncern Naftowy ORLEN publikuje raporty dotyczące działań społecznych od 2003 roku. Raport ubiegłoroczny sporządzono zgodnie ze standardami Global Reporting Initiatives (G3 GRI) na poziomie B.W „Raporcie odpowiedzialnego biznesu 2008” odwołania do zasad GRI istnieją zarówno na poziomie liczby wskaźników, jak i kompletności tematów. Raport integruje kwestie społeczne i środowiskowe, dotychczas raportowane odrębnie. Jedną z istotnych zalet tej formy raportowania jest możliwość dokonywania porównań prezentowanych w kolejnych latach wskaźników, co pozwala na dokonywanie trafniejszej i pełniejszej oceny dokonań PKN ORLEN w obszarze CSR-u.

Raport prezentuje najważniejsze wydarzenia roku 2008, które miały miejsce w PKN ORLEN. Wybrane informacje o Grupie ORLEN mają za zadanie zaprezentować skalę działania i kierunki rozwoju. Opracowanie dokumentu poprzedzono szerokimi konsultacjami, w które zaangażowane było liczne grono interesariuszy firmy. Jednym z efektów warsztatów zorganizowanych w PKN ORLEN, w których uczestniczyli pracownicy firmy, było m.in. zweryfikowanie grup interesariuszy i określenie, którzy z nich są dla Spółki kluczowi. Inny rezultat dialogu to zidentyfikowanie głównych zagadnień, którymi są zainteresowani interesariusze oraz działań Spółki z ich punktu widzenia najważniejszych. Uczestnicy warsztatów utworzyli obszerną listę zagadnień. Oceniona w ten sposób istotność poszczególnych kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu miała istotny wpływ na zawartość Raportu.