Raportowanie pozafinansowe w Grupie Kopex

Metryka praktyki

Firma: Kopex Group,
Branża: Przemysł ciężki,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

Kopex Group przeprowadził w 2015 r. raportowanie pozafinansowe zgodnie ze standardem GRI G4. Proces rozpoczęło badanie różnych interesariuszy Grupy Kopex. Następnie, podczas spotkania z pracownikami, wybrano priorytetowe obszary raportowania. Dla firmy ważne było, aby dostęp do bieżących informacji związanych z procesem raportowania (cele, harmonogram, przebieg, wyniki) mieli również pracownicy niezaangażowani bezpośrednio w ten proces. W pracach przy tworzeniu raportu wzięło udział około 50 osób. Cele projektu, jakim był wzrost świadomość i wiedzy pracowników na temat firmy oraz w zakresie CSR, a także procesu raportowania pozafinansowego, został zrealizowany. Zdecydowana większość osób biorących udział w ankiecie podsumowującej przyznała, że raport spełnił ich oczekiwania.