Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2016 Kraków Airport

Metryka praktyki

Firma: Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W 2015 r. przyjęto Strategię społecznej odpowiedzialności Kraków Airport na lata 2016-2018. Dokument strategii porządkował dotychczasowe działania portu i wyznaczał nowe kierunki i cele w perspektywie 3-letniej. W strategii postawiono na budowanie stabilnych i długotrwałych relacji z interesariuszami, których podstawą jest transparentność i dialog. Również wówczas zdecydowano o rozpoczęciu cyklicznego raportowania danych niefinansowych, jako element odpowiedzialności i dojrzałości Spółki.

Kraków Airport, jako pierwszy regionalny port lotniczy w Polsce, rozpoczął raportowanie danych niefinansowych. Pierwszy w historii krakowskiego lotniska raport zrównoważonego rozwoju obejmuje dane za rok 2016 i jest wstępem do cyklicznego raportowania społecznego Spółki zarządzającej lotniskiem tj. Międzynarodowy Port Lotniczy im. Jana Pawła II Kraków-Balice sp. z o.o. Dokument przedstawia działalność Spółki w sposób kompleksowy. Ukazuje jednocześnie podstawy zarządzania Spółką, osiągnięte wyniki, plany na przyszłość i co najważniejsze, powiązania działań z zakresu społecznej odpowiedzialności ze strategią biznesową Spółki. Celem publikacji jest również ułatwienie interesariuszom zrozumienie złożoności codziennego funkcjonowania portu lotniczego. Raport za rok 2016 ma zachęcić partnerów lotniska do współtworzenia kolejnych edycji raportu. Raport Kraków Airport został przygotowany zgodnie z wytycznymi standardu GRI G4 przy zastosowaniu suplementu sektorowego dla branży lotniczej, a także przy użyciu wskaźników własnych. W trosce o środowisko naturalne zdecydowano o publikacji raportu w wersji online na stronie www.krakowairport.pl/CSR (w polskiej i angielskiej wersji językowej). Minimalny nakład (40 egzemplarzy) wydrukowano na papierze ekologicznym, minimalizując negatywny wpływ na środowisko. W proces powstawania Raportu zaangażowani byli pracownicy poszczególnych pionów MPL oraz interesariusze Kraków Airport. Nad stroną merytoryczną Raportu czuwał 8-osobowy Zespół ds. CSR.

Po raz pierwszy wszystkie kwestie środowiskowe, społeczne i biznesowe zostały opisane w jednym dokumencie. Publikacja raportu ułatwia komunikację z interesariuszami lotniska i odpowiada na oczekiwania partnerów i pracowników, którzy wymagają od Kraków Airport bycia transparentnym, odpowiedzialnym i nowoczesnym przedsiębiorstwem.

Więcej informacji: http://krakowairport.pl/-multimedia/balice_raport_zrownowazonego_rozwoju_2017_flipbook/