Raport zrownoważonego rozwoju w wersji G4 – Kompania Piwowarska

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Kompania Piwowarska po raz ósmy opublikowała Raport zrównoważonego rozwoju, po raz pierwszy jednak w wersji zgodnej z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative G4 w wersji Core. Do jego sporządzenia wykorzystano program – matrycę SAM (Sustainability Assessment Matrix), który zbiera i monitoruje wyniki Kompanii Piwowarskiej oraz innych browarów wchodzących w skład SABMiller pod kątem 10 priorytetów zrównoważonego rozwoju.