Raport Zrównoważonego Rozwoju

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2011

W 2011 roku Kompania Piwowarska (KP) po raz pierwszy wydała Raport zrównoważonego rozwoju za rok 2010 w oparciu o metodologię standardu GRI G3.1 (wcześniej KP wydała 5 raportów na bazie własnej metodologii). Jest pierwszą firmą z branży piwowarskiej w Polsce, która oparła raport społecznej odpowiedzialności o wytyczne GRI.

Tematy dotyczące zrównoważonego rozwoju, które są odzwierciedlone w raporcie zostały wybrane oraz opracowane na podstawie dialogu z interesariuszami firmy – w oparciu o standard AA1000SES. W Kompanii Piwowarskiej ocena i raportowanie w ramach priorytetów zrównoważonego rozwoju odbywa się w trybie półrocznym, w specjalnym programie służącym zarządzaniu i raportowaniu społecznemu – Sustainability Assessment Matrix (SAM). System zarządzania i monitorowania obszarów zrównoważonego rozwoju – SAM Hyperion, został wyróżniony w pierwszym etapie konkursu Globe Award Poland 2009, w kategorii innowacja zrównoważonego rozwoju. Program monitoruje wyniki Kompanii Piwowarskiej oraz innych browarów wchodzących w skład grupy SABMiller, oceniając postępy na tak zwanych stopniach, względem każdego z priorytetów (poziom 1 określa minimalny standard, a poziom 5 – najlepszą praktykę). Monitorowanie obszarów zrównoważonego rozwoju umożliwia nie tylko progres i możliwość porównania się, ale także wymianę tzw. dobrych praktyk czy skutecznych metod rozwiązywania problemów, np. produkcyjnych, społecznych, środowiskowych – na poziomie ponadnarodowym.

Kompania Piwowarska już drugi raz z rzędu zajęła pierwszą pozycję w Europie i drugą na świecie w realizacji priorytetów odpowiedzialnego biznesu w grupie browarów SABMiller. W konkursie „Raporty Społeczne 2011” Raport KP został wyróżniony przez internautów.