Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016/2017 Stena Recycling

Metryka praktyki

Firma: Stena Recycling,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016/2017 firmy Stena Recycling, odpowiada na potrzebę zdiagnozowania, w jakim miejscu znajduje się firma na drodze do zrównoważonego rozwoju. Podsumowuje, jakie działania zostały już wdrożone, opisuje ich efekt oraz wskazuje obszary, które warto wzmocnić w przyszłych latach. Miarą efektywności Raportu jest szczegółowość zebranych informacji o Grupie związanych ze zrównoważonym rozwojem, od poziomu ogólnego, aż po działania pojedynczych spółek, w różnych państwach. Dodatkowo, co roku zadowolenie z działań firmy w zakresie, o którym mówi Raport, jest sprawdzana poprzez ankietę satysfakcji pracowniczej.

Raport prezentuje Pracownikom, Klientom, Prospektom i Partnerom Stena Recycling działalność związaną z dążeniem do zrównoważonego rozwoju. Wskazuje mocne obszary Grupy oraz ambicje na kolejne lata. Jest też transparentną informacją o tym, że Stena Recycling zarówno edukuje w tym zakresie, jak również sama wdraża rozwiązania wspomagające zrównoważony rozwój.

W przyszłości Stena Recycling planuje stworzyć kolejne edycje Raportu. Będą one uwzględniały większą liczbę wskaźników, znajdzie się tam również więcej informacji z rynku lokalnego w Polsce.