Raport Zrównoważonego Rozwoju 2011 – Tebodin Poland

Metryka praktyki

Firma: Tebodin Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości, Konsulting,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Etyka
Dokument źródłowy: Raport 2012

Dla Tebodin Poland potrzeby interesariuszy były podstawową motywacją, by wydać Raport zrównoważonego rozwoju firmy w Polsce. Wydany raport opisuje metody zarządzania organizacją i publikuje wyniki odpowiedzialnego społecznie prowadzenia działalności gospodarczej. Uwzględnia społeczne, etyczne i ekologiczne aspekty funkcjonowania firmy oraz kontakty z interesariuszami (z pracownikami, klientami, akcjonariuszami, dostawcami i społecznością lokalną). Firma wychodzi z założenia, że interesariusze chcą nie tylko, by była ona odpowiedzialna za swoje działania i ich wpływ na otoczenie, chcą również znać efektywność przedsiębiorstw w tym zakresie oraz skalę i rodzaj podejmowanych działań. Celem raportu jest przedstawienie strategii odpowiedzialności społecznej i zrównoważonego rozwoju. Dokument opisuje główne cele firmy na lata 2011–2013, założenia, które zostały osiągnięte, oraz wyzwania i plany dotyczące doskonalenia się, oparte na dokładnym systemie monitoringu. W jego przygotowaniu uczestniczyli pracownicy wszystkich kluczowych obszarów działalności firmy.