Raport zrównoważonego rozwoju

Metryka praktyki

Firma: Aldi,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 17 - Partnerstwo na rzecz celów
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Grupa Przedsiębiorstw ALDI Nord, w której skład wchodzi ALDI co roku publikuje raport zrównoważonego rozwoju, który przedstawia działania w obszarze zrównoważonego rozwoju. Działy Corporate Responsibility każdego z krajów Grupy wspólnie pracują nad ustalaniem treści raportu. W 2021 roku firma opublikowała ewaluacyjny raport, którego struktura opiera się na 10 zasadach UNGC i który jest zgodny ze standardami raportowania GRI Sustainability Reporting Standards.