Raport ZPF i SGH „Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym”

Metryka praktyki

Firma: Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce,
Branża:
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Projekt badawczy Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym to wynik współpracy Związku Przedsiębiorstw Finansowych (ZPF) z Instytutem Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedsiębiorstwa zrzeszonych w ZPF opracowany został raport i syntetyczny wskaźnik – Barometr Odpowiedzialnego Zarządzania Przedsiębiorstwem Finansowym, który identyfikuje poziom dojrzałości odpowiedzialnego zarządzania przedsiębiorstw finansowych na tle wyników badania wielobranżowego. Zebrane informacje pokazały m.in. które obszary odpowiedzialnego biznesu są już respektowane, a w których należy podjąć wysiłki na rzecz ich poprawy.