Raport Zintegrowany PKN ORLEN

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2015

W 2015 r. został wydany pierwszy Raport Zintegrowany PKN ORLEN, obejmujący rok 2014. Połączył on sprawozdawczość finansową z raportowaniem CSR (według Global Reporting Initiative) oraz wytycznymi International Integrated Reporting Council. Raport zatytułowany „Napędzamy przyszłość” został opublikowany wyłącznie w wersji online w języku polskim i angielskim. Dokument przedstawia relacje i zależności pomiędzy finansowymi oraz pozafinansowymi aspektami działalności PKN ORLEN i wybranych spółek Grupy ORLEN. Prezentuje działania ukierunkowane na budowę wartości spółki. Raport został wyposażony w interaktywne narzędzia, które podnoszą jego funkcjonalność (są to m.in. wskaźniki KPI, model biznesowy, matryca istotności, mapa interesariuszy). Zawiera także materiały wideo, porównywarkę danych, interaktywny słownik i tabelę wskaźników GRI oraz ankietę online.