Raport Zaangażowania Społecznego

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Co roku spółka Emitel publikuje Raport Zaangażowania Społecznego, w którym w ramach obszaru ESG, zawarte są informacje o zaangażowaniu firmy w obszarach ochrony środowiska i troski o zasoby naturalne, odpowiedzialności społecznej, a także zagadnienia dotyczące etyki i ładu korporacyjnego. Dla Emitel społeczna odpowiedzialność biznesu to uwzględnianie w działaniach czynników środowiskowych, społecznych i związanych z zarządzaniem ich analiza i monitorowanie, a przez to zarządzanie wpływem jaki nasza spółka wywiera na otoczenie. W sierpniu 2021 r. spółka wprowadziła Politykę ESG.