Raport „Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce. Stan zjawiska, trendy, rekomendacje”

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Aby lepiej zrozumieć, jak być operatorem „włączającym” w cyfrowy świat, firma Orange Polska przygotowała Raport „Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce. Stan zjawiska, trendy, rekomendacje”. Jest to kompleksowa analiza ogólnodostępnych badań dotyczących wykluczenia społeczno-cyfrowego, uzupełniona o dane sieciowe Orange Polska oraz dodatkowe badania opinii Polaków na temat tego zjawiska. Publikacja wskazuje konkretne grupy, do których zarówno w dobie pandemii, jak i po jej zakończeniu należałoby w pierwszej kolejności skierować działania wspierające włączenie społeczno-cyfrowe. Raport stał się elementem dyskusji publicznej na temat wykluczeni społecznego w Polsce 78 publikacji, relacjonujących premierę raportu„ Wykluczenie społeczno-cyfrowe w Polsce”–95% z nich miało wydźwięk pozytywny Informacje opublikowały m.in. duże portale internetowe o zasięgu ogólnopolskim, portale telekomunikacyjne, serwisy biznesowe i ekonomiczne czy dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu Wskaźnik realnych kontaktów z publikacjami, wynosił łącznie prawie 900 tys. Dane z Raportu pozwoliły firmie zmienić podejście o realizacji edukacyjnych programów społecznych realizowanych przez Fundację Orange – przesuniecie uwagi na placówki z obszarów wykluczenia społeczno – cyfrowego. Przyczyniły się też do lepszego zrozumienia potrzeb seniorów, co zostało uzgodnione w programie włączenia cyfrowego tej grupy klientów.

Mamy nadzieję, że ten Raport będzie dobrym materiałem nie tylko do dyskusji o zjawisku wykluczenia społeczna – cyfrowego ale też konkretnych działań w przeciwdziałaniu temu problemowi. Praktyczną stroną raportu są wytyczne dla firmy w walce w wykluczeniem społeczno – cyfrowym i rekomendacje działań wobec konkretnych grup społecznych. Jednym z rezultatów Raportu jest Indeks wykluczenia lok lanego, który zmienił zakres dotarcia programów edukacyjnych Fundacji Orange. Innym przykładem są wytyczne dla programu dla seniorów prowadzonego w Orange i tworzenia kampanii edukacyjnej skierowanej do tej grupy klientów.

https://www.orange.pl/medias/sys_master/root/h90/h60/11064704565278/wykluczenie-spoleczno-cyfrowe-w-polsce.pdf