Raport Środowiskowy 2013

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Raport Środowiskowy 2013 powstał przy współpracy 36 spółek Grupy PKN Orlen, które dostarczyły danych w kwestionariuszu ankiety środowiskowej. W pierwszej części zaprezentowano oddziaływanie spółek produkcyjnych i usługowych. Drugą poświęcono zagadnieniom związanym z dystrybucją paliw na obiektach baz i stacji paliw. Zebranie tych danych pozwoliło na rzetelne przedstawienie oddziaływania Grupy Orlen w ujęciu statystycznym i opisowym. W dokumencie znaleźć można kalendarz najważniejszych wydarzeń związanych m.in. z ochroną przyrody, w tym informacje o najciekawszych kampaniach społecznych, projektach ekologicznych, światowych i krajowych dniach związanych z edukacją ekologiczną.