Raport społeczny Banku Gospodarstwa Krajowego – Bank Gospodarstwa Krajowego

Metryka praktyki

Firma: Bank Gospodarstwa Krajowego,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Zarząd Banku Gospodarstwa Krajowego podjął w 2009 roku decyzję o przygotowaniu raportu społecznej odpowiedzialności. Jego opublikowanie miało na celu uzupełnienie wiedzy interesariuszy na temat działalności banku z uwzględnieniem wskaźników ekonomicznych, środowiskowych i społecznych.

Nad pierwszym w historii BGK raportem społecznym pracowało łącznie 75 osób. W wielomiesięczny proces przygotowawczy zaangażowani byli pracownicy banku, zarówno centrali, jak i oddziałów oraz jego interesariusze: dostawcy, klienci, organizacje społeczne. Dodatkowymi efektami tego procesu były: zdobycie przez menedżerów wiedzy na temat CSR, poprawa komunikacji pomiędzy pracownikami a menedżerami oraz większe zaangażowanie pracowników w życie organizacji poprzez cykliczne sporządzanie sprawozdań z bieżącej działalności.

Raport opublikowany w 2010 roku przygotowany został na podstawie standardu Global Reporting Initiative. Bank zdecydował się na aplikację standardu GRI G3 na poziomie C, który odpowiada obecnej sytuacji BGK. Przyjęty został dwuletni cykl raportowania, co oznacza, że kolejny raport zostanie wydany w 2012 roku i będzie obejmował działalność BGK w latach 2010–2011.

Raport opublikowany został w wersji elektronicznej i drukowanej. Dokument dostępny jest na stronie intranetowej oraz internetowej banku, dzięki czemu mogą zapoznać się z nim zarówno pracownicy BGK, jak i jego interesariusze. Ponadto został rozpropagowany wśród partnerów banku: przedstawicieli samorządów, ministerstw, uczelni wyższych, instytucji doradczych.