Raport Społeczny 2009 „Odpowiedzialna energia” – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

PGNiG opublikowało w 2010 roku drugi Raport Społeczny „Odpowiedzialna Energia” obejmujący działania podjęte w roku 2009. Został przygotowany na podstawie wskaźników Global Reporting Initiative oraz wskaźników i wytycznych branżowej organizacji IPIECA. W proces przygotowania raportu włączone zostały różnorodne grupy interesariuszy, głównie wewnętrznych. Ze względu na złożoność struktury Grupy Kapitałowej również struktura konsultacji była wielostopniowa.

Po zebraniu materiałów od wszystkich podmiotów GK przygotowany raport był wielokrotnie konsultowany zarówno na poziomie centrali PGNiG, z właścicielami biznesowymi poszczególnych obszarów tematycznych, jak i z jednostkami terenowymi.

Pełen raport ukazał się w wersji elektronicznej, a jego skrócone wydanie – zawierające najistotniejsze dane – ukazało się również w wersji drukowanej. Przygotowanie raportu społecznego jest dla PGNiG sposobem na budowanie przejrzystości firmy, na pokazanie, jak firma rozumie kwestie odpowiedzialnego biznesu oraz ich powiązanie z wizją, misją i działalnością biznesową. Sporządzenie tego raportu było również ćwiczeniem integrującym różne działy, piony czy podmioty, gdyż ostateczny kształt dokumentu to wynik współpracy wielu pracowników i interesariuszy. Wewnątrz firmy raport przyczynił się do upowszechnienia wiedzy na temat kwestii zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu wśród pracowników oraz do ich głębszego zrozumienia.

Po opublikowaniu raportu rozpoczęto gromadzenie ankiet z opiniami czytelników. PGNiG zamierza odnieść się do nich w kolejnych edycjach raportu społecznego, który ma także uwzględniać coraz większą liczbę wskaźników GRI.