Raport społecznej odpowiedzialności – Telekomunikacja Polska S.A.

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

W 2006 r. TPSA opublikowała raport odpowiedzialności społecznej opisujący jej rzeczywiste relacje z otoczeniem: klientami, społeczeństwem, pracownikami, inwestorami, dostawcami, środowiskiem naturalnym.

Raport powstał w oparciu o międzynarodowy standard Global Reporting Initiative (GRI), przyjmując obiektywną, zewnętrzną definicję zakresu społecznej odpowiedzialności. Dzięki temu uzyskano szanse na porównywalność do innych firm na świecie, co jest kluczowe w określeniu status quo (i zdefiniowaniu obszarów wymagających poprawy), pokazanie się jako firma innowacyjna i otwarta na dialog z otoczeniem oraz zajęcie pozycji lidera w raportowaniu społecznym, a tym samym i w obszarze społecznej odpowiedzialności jako takiej.

Zdecydowano się na raportowanie w oparciu o standard, ze względu na większą wiarygodność.

W czerwcu 2005 roku zrealizowane zostało badanie rynkowe postrzegania społecznej odpowiedzialności tak przez społeczeństwo, jak i przez społeczność pracowników firmy.

Badanie dotykało m.in. kwestii zainteresowania raportowaniem społecznym. 85% pracowników TP i 69% społeczeństwa uznało taki pomysł za „ważny” lub „bardzo ważny” (PBS, lipiec 2005). Przeprowadzony został także swoisty audyt wewnętrzny organizacji, który pozwolił na zebranie informacji wymaganych przez standard GRI.

Działanie to pozwoliło na zbudowanie drzewa informacyjnego, czyli ustalenie osób kompetentnych w określonych obszarach i odpowiedzialnych za dostarczenie potrzebnych danych, często bardzo szczegółowych, co było kluczowe dla sprawnego przeprowadzenia procesu zbierania danych w roku następnym.