Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Provident Polska S.A. za lata 2012–2014

Metryka praktyki

Firma: Provident Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Powstanie Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu Provident Polska S.A. za lata 2012–2014 poprzedziło stworzenie strategii CSR; oparto na niej strukturę Raportu zawierającego zobowiązania wobec społeczności lokalnych, których realizację firma rozliczy w kolejnej publikacji. Dokument jest zgodny z międzynarodowym standardem CSR – GRI 4.0, a audyt przeprowadzono zgodnie z Międzynarodowym Standardem Przeprowadzania Usług Atestacyjnych – ISAE 3000. Kolejne etapy tworzenia Raportu obejmowały m.in.: gromadzenie danych i wypełnienie formularzy do wskaźników, zebranie dobrych praktyk, opracowanie treści Raportu, zebranie wskaźników, zewnętrzny audyt Raportu, druk, komunikacja.