Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu – Pelion

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Raport Społecznej Odpowiedzialności Biznesu stworzony przez specjalistów z różnych spółek grupy Pelion miał na celu usystematyzowanie i uporządkowanie prowadzonych działań oraz pokazanie ich interesariuszom w jednym dokumencie. Jest on skierowany do wszystkich grup interesariuszy i opiera się na zasadzie transparentności, uczciwości biznesowej i szacunku w relacjach z pracownikami, partnerami handlowymi i inwestorami. To pierwszy raport Pelion, stworzony zgodnie z wytycznymi GRI 3 na poziomie C+.