Raport społecznej odpowiedzialności biznesu Grupy Kapitałowej ENEA 2012 wg wytycznych GRI G4 w wersji online

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2013

Również Raport społecznej odpowiedzialności biznesu GK ENEA 2012 został przygotowany według standardu GRI G4. Proces tworzenia publikacji, w który włączono przedstawicieli i przedstawicielki 13 spółek GK ENEA, obejmował konsultacje z czołowymi interesariuszami firmy (m.in. za pomocą ankiety) i warsztaty z udziałem pracowników odpowiedzialnych za kluczowe dla raportu obszary. By dotrzeć z dokumentem do jak najszerszego grona interesariuszy, udostępniono go w postaci interaktywnej strony internetowej, istnieje także angielska wersja językowa.

czytaj więcej