Raport Siemensa „Rozważna i profilaktyczna” oraz „Zdrowie – męska rzecz” – Siemens

Metryka praktyki

Firma: Siemens,
Branża: Energetyka, Przemysł elektromaszynowy, Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Profilaktyka zdrowotna
Dokument źródłowy: Raport 2012

Siemens włączył się w działania profilaktyczne poprzez kampanię Rozważna i profilaktyczna, w ramach której w 2011 roku został wydany raport „Dlaczego Polki nie robią badań cytologicznych?”, a w 2012 roku „Zdrowie – męska rzecz”. Odbyły się w sumie trzy debaty skierowane do grup o największym wpływie na kształtowanie postaw prozdrowotnych: dziennikarzy zajmujących się tematami zdrowia, autorów kampanii społecznych i lekarzy. Raport „Rozważna i profilaktyczna” był publikowany przez miesiąc w warszawskim metrze (48 tys. emisji) oraz w wielu portalach internetowych, a także w prasie o zasięgu ogólnopolskim. Siemens traktuje raport jako projekt długofalowy i zamierza kontynuować zaangażowanie w promocję zdrowia w Polsce.

Raport (pdf)