Raport Roczny „Zrównoważony rozwój w perspektywie 10+” – Grupa LOTOS

Metryka praktyki

Firma: Grupa LOTOS,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Grupa LOTOS w latach 2007–2009 publikowała raporty z dziedziny społecznej odpowiedzialności, prezentując je równolegle z dorocznie przygotowywanymi raportami finansowymi. W 2010 roku zarząd spółki podjął decyzję o połączeniu obu wydawnictw, w efekcie czego opublikowany został Raport Roczny „Zrównoważony rozwój w perspektywie 10+”. W jednym dokumencie kompleksowo zaprezentowano wyniki, podejście do zarządzania oraz plany we wszystkich aspektach działania koncernu: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. W opisie działalności odwołano się do wyzwań i ryzyka, jakie niesie dla firmy zakończenie w 2010 roku jednej z największych w Europie inwestycji, czyli Programu 10+.

Część pozafinansowa tego raportu została przygotowana na podstawie wytycznych Global Reporting Initiative (wersja G3 GRI) oraz zasad organizacji Global Compact, którego Grupa LOTOS jest sygnatariuszem. Kierowano się także zasadami istotności, kompletności, porównywalności i wiarygodności. W konsultacjach społecznych dotyczących zawartości raportu wzięły udział 73 osoby, z czego 43 reprezentowały zewnętrznych interesariuszy.

Raport ukazał się wyłącznie w wersji elektronicznej. Odbiorcy mają możliwość dowolnej prezentacji wybranych danych liczbowych w zestawieniach według okresów, wskaźników GRI, segmentów działalności itd. Informacje zawarte w raporcie są zintegrowane z treściami umieszczonymi w serwisie internetowym spółki, w tym z raportami z poprzednich lat. Zapewniono możliwość zgłaszania informacji zwrotnych. Zastosowane również zostały udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, starszych, niedowidzących – w tym czytnik stron internetowych, kontrast i możliwość powiększenia tekstu.

Stronę raportu w internecie obejrzało podczas 6 miesięcy ponad 11,5 tysiąca użytkowników. Serwis informacyjny Grupy LOTOS prezentujący raport odnotował 3,5 tysiąca odwiedzin. Sprawozdanie było też dostępne jako CD w ekologicznym opakowaniu. Łącznie przekazano interesariuszom ponad 2 tysiące egzemplarzy płyt.