Raport Reunion. Nowa rzeczywistość w biurze

Metryka praktyki

Firma: Nowy Styl,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Ostatnie lata i związane z nimi ograniczenia wynikające z pandemii Covid-19 przyspieszyły zmiany w podejściu do strategii środowiska pracy. Firma Nowy Styl, przygotowała raport „Reunion. Nowa rzeczywistość w biurze”, a w nim propozycje aranżacji biur dla tych organizacji, które wdrożyły lub rozważają zmianę modelu pracy. Raport umożliwia zrozumienie i zaadaptowanie zmian, które po pandemii Covid-19 zaszły w potrzebach pracowników wobec przestrzeni pracy, porusza takie tematy, jak: sytuacja post-pandemiczna biur, aranżacja biura w modelu Reunion, propozycje  podziału na strefy integracji, inspiracji oraz koncentracji. Raport jest ogólnodostępny zarówno dla pracowników, architektów jak i wszystkich interesariuszy.