Raport Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej Danone 2006–2009 – Danone

Metryka praktyki

Firma: Danone,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2010

Strategia społecznej odpowiedzialności firmy Danone obejmuje 4 główne obszary: społeczeństwo, środowisko naturalne, miejsce pracy i rynek.

W 2010 roku Danone opublikował Raport Odpowiedzialności Społecznej i Środowiskowej, który jest zapisem realizacji strategii odpowiedzialności firmy w tych 4 obszarach. W raporcie przedstawione zostały przedsięwzięcia, które zaczęto realizować w odpowiedzi na oczekiwania wobec firmy oraz rezultaty, jakie osiągnięto we współpracy ze wszystkimi grupami interesariuszy w Polsce w okresie od czerwca 2006 do grudnia 2009 roku.

W proces przygotowania raportu zaangażowani zostali interesariusze firmy. Zorganizowano pierwsze w historii Danone’a w Polsce spotkanie przedstawicieli wszystkich kluczowych grup interesariuszy, którzy wskazali najistotniejsze z ich punktu widzenia zagadnienia CSR, a ponadto ustalili kwestie, które powinny zostać opisane w raporcie społecznym. Ich opinie miały znaczący wpływ na finalny kształt publikacji.

Raport przygotowany został zgodnie z wytycznymi Global Reporting Initiative na poziomie C. Gotowy dokument był wysyłany w wersji drukowanej do interesariuszy firmy, dystrybuowany przy okazji spotkań biznesowych, a także rozpowszechniany drogą elektroniczną. Obecnie dostępny jest na stronie internetowej firmy. Danone zamierza publikować raporty CSR co 2 lata.