Raport Odpowiedzialności Społecznej – British American Tobacco

Metryka praktyki

Firma: British American Tobacco Polska Trading,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

21 kwietnia 2004 r., po około półtorarocznej pracy, BAT jako pierwszy w Polsce opublikował Raport Społeczny 2003/2004. Znajdują się w nim kwestie podniesione przez partnerów społecznych firmy w dyskusji prowadzonej wiosną i jesienią 2003, zobowiązania firmy podjęte w odpowiedzi na oczekiwania partnerów społecznych oraz podstawowe informacje opisujące działalność firmy.

Raport był poddany ocenie firmie Bureau Veritas niezależnego audytora procesu social reporting. Został przygotowany na bazie AA 1000 (AcountAbility 1000) międzynarodowego standardu procesu składania sprawozdań dotyczących społecznych aspektów działalności firm. Standard ten ustala podstawowe zasady takiej sprawozdawczości, przez co pozwala utrzymać wysoki poziom przejrzystości i bezstronności.

Do dialogu przyjęło zaproszenie 88 osób reprezentujących 46 grup społecznych, które uczestniczyły w 15 sesjach organizowanych przez BAT. Zaproszeni wyrażali opinię o tym jak powinna działać firma tytoniowa.

Wśród uczestników debaty znaleźli się ci, którzy współtworzą warunki funkcjonowania firmy: przedstawiciele Kancelarii Prezydenta, Urzędu Premiera RP, komisji sejmowych i senackich, ministerstw finansów, pracy, rolnictwa i ochrony środowiska, policji, służb celnych i straży granicznej, lokalnych władz i urzędu z regionu Augustowa, a także plantatorzy tytoniu, hurtownicy, detaliści oraz ci, którzy tworzą najbliższe środowisko działania firmy: związkowcy i pracownicy firmy, a w końcu także dziennikarze, lekarze i działacze społeczni.

Dzięki zaangażowaniu w dialog partnerzy społeczni uzyskali możliwość rozmawiania z kierownictwem firmy i wpływania na jej działalność oraz wpływania na to, aby środki firmy były kierowane na potrzeby partnerów społecznych. Z kolei dla firmy była to możliwość uzyskania bardziej czytelnej wizji rozwoju, którą może uwzględnić w planowaniu strategicznym, a z drugiej strony większe zaufanie ze strony partnerów społecznych, pracowników i partnerów handlowych.

W wyniku dialogu społecznego, koncern tytoniowy zdecydował się na zobowiązania w ramach różnych obszarów: ryzyko związane z paleniem, zapobieganie paleniu wśród nieletnich, odpowiedzialny marketing, odpowiedzialność wobec społeczności, przemyt i nielegalny handel, kwestie prawno-polityczne miejsce pracy, współpraca z polskimi plantatorami tytoniu i ekologia.

Jednym z wyników dialogu jest zobowiązanie firmy BAT do poddania konsumenckich baz danych firmy zewnętrznej, niezależnej weryfikacji. Dane będzie sprawdzać MSWiA, aby wyeliminować ryzyko dostępu osób nieletnich do materiałów marketingowych firmy. Koncern ma również zwiększyć o 20% wkład do budżetu programu zapobiegania sprzedaży papierosów nieletnim.