Raport emisji w przesyłkach logistycznych – Schenker

Metryka praktyki

Firma: DB Schenker,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Zrównoważony transport
Dokument źródłowy: Raport 2013

Raport emisji w przesyłkach logistycznych otrzymują klienci Schenker. Narzędzie umożliwia monitorowanie wpływu na środowisko w trakcie transportu towarów. Klienci mogą stworzyć raport emisji podstawowych zanieczyszczeń środowiska wyemitowanych w trakcie przewozu przesyłek w określonym czasie i w dowolnych kierunkach w Europie: dwutlenku węgla, tlenku węgla, tlenków azotu, węglowodorów, dwutlenku siarki i zanieczyszczeń pyłowych. Program podaje również zużycie energii w kWh i zużycie paliwa w litrach. Dzięki wprowadzeniu Raportu Emisji do oferty ekonarzędzi dostępnych dla klientów DB Schenker Logistics nie tylko pełniej realizuje swoją strategię CSR, ale edukuje ekologicznie swoich partnerów biznesowych. Klienci otrzymują konkretną informację na temat wpływu ich przesyłek na środowisko naturalne. Dane mogą szybko i samodzielnie przetwarzać na własny użytek oraz wykorzystywać informacje z raportów do swojej sprawozdawczości, w tym raportów środowiskowych i raportów społecznych.