Raport Działania na rzecz Zrównoważonego rozwoju Stena Recycling 2020-2021

Metryka praktyki

Firma: Stena Recycling,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Raport Działania na rzecz Zrównoważonego rozwoju Stena Recycling 2020-2021 jest dopełnieniem raportu Grupy Stena Metall, do której należy Stena Recycling. Firma co dwa lata podsumowuje działania na rzecz zrównoważonego rozwoju Stena Recycling na rynku polskim. Dokument powstaje w oparciu o 4 kluczowe obszary tj: tworzenie wartości, gospodarowanie zasobami, ludzie i kultura oraz odpowiedzialne relacje. Firma wdrożyła programy społeczne, edukuje nt. ekologii i zrównoważonego rozwoju oraz inwestuje w nowe technologie. To wszystko poprzedzone jest dialogiem, jaki prowadzi z interesariuszami.