Raport CSR Santander Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

W 2018 roku Santander Bank Polska wraz z publikacją Raportu CSR uruchomił portal z modułem informacyjnym. Na stronie publikowane są artykuły i materiały z zakresu dobrych praktyk realizowanych przez bank, informacje o najważniejszych wydarzeniach z bieżącej działalności niefinansowej. Portal CSR z modułem news jest unikalnym rozwiązaniem na rynku polskim. Celem portalu jest całoroczne informowanie internautów o tym, w jaki sposób firma wpływa na otoczenie oraz jak realizuje Cele Zrównoważonego Rozwoju ONZ.