Raport CSR Banku Zachodniego WBK

Metryka praktyki

Firma: Bank zachodni WBK, Santander Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Raportowanie
Dokument źródłowy: Raport 2014

Raport CSR Banku Zachodniego WBK powstał zgodnie z wytycznymi GRI (3.1) z suplementem sektorowym. Obejmuje najważniejsze dla banku obszary: pracowników, otoczenie rynkowe, społeczności lokalne i środowisko. Struktura i treść raportu powstały w wyniku dialogu z interesariuszami. W konsultacje zaangażowanych było 90 pracowników – dyrektorów i osób operacyjnych. Zorganizowano też sesję dialogową z udziałem najważniejszych interesariuszy zewnętrznych (regulatorów, organizacji, z którymi współpracuje BZ WBK, mediów). Twórcom zależało, aby pierwszy raport CSR banku był rzetelnym zbiorem najistotniejszych – z punktu widzenia odbiorców tego materiału – danych pozafinansowych.