Ranking „Równi w Biznesie”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Grupa Eurocash wraz z Polską Izbą Handlu przygotowała ranking „Równi w Biznesie”, w którym ocenie zostaje poddana strategia dystrybucyjna i cenowa największych producentów w Polsce. Projekt ma na celu uświadomienie problemu dyskryminacji kanału małoformatowego przez część producentów branży FMCG, promowanie dobrych praktyk biznesowych oraz wyróżnienie producentów, którzy sprawiedliwie traktują wszystkie kanały sprzedaży. Celem tych działań jest zmniejszenie nierówności pomiędzy osiedlowymi sklepami, które stanowią niemal połowę rynku detalicznego, a dyskontami i supermarketami. Druga edycja rankingu pokazała, że kilku producentów było w stanie w ciągu jednego roku zmienić swoje strategie sprzedaży tak, by awansować z końca do czołówki zestawienia.
Ranking jest przygotowywany przez analityków Grupy Eurocash w oparciu o posiadane dane agencji badawczej Nielsen za okres 12 miesięcy poprzedzających jego wydanie. Wyniki są nagłaśniane wśród producentów, w mediach branżowych i ogólnoinformacyjny.

Analitycy Grupy Eurocash zestawiają ze sobą wyniki rynkowe dziesięciu największych producentów (według wartości sprzedaży). Ocenie poddawani są producenci piwa, wody, napojów gazowanych, soków i nektarów, wódki oraz mleka. Każdemu z nich przyznaje się punkty w pięciu obszarach: cena, dystrybucja, udział rynkowy, kontrybucja do wzrostu oraz dedykowane produkty. Każdemu obszarowi jest przypisana odpowiednia waga w finalnym wyniku: cena 20%, dystrybucja 20%, udział rynkowy 25%, kontrybucja do wzrostu 25% oraz dedykowane produkty 10%. Końcowa liczba punktów, jaką otrzymuje producent, jest średnią ważoną wyników wszystkich tych wskaźników. Im więcej punktów, tym bardziej zrównoważona jest strategia danego producenta i wyższe miejsce w rankingu.