Ranking nadzoru korporacyjnego – Polskie Forum Corporate Governance

Metryka praktyki

Firma: Polskie Forum Corporate Governance,
Branża: NGO,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

26 stycznia 2004 r. w dzienniku Rzeczpospolita opublikowano Ranking Nadzoru Korporacyjnego 2003 opracowanego przez Polskie Forum Corporate Governance. Była to już druga edycja rankingu.

Celem rankingu było dostarczenie inwestorom syntetycznej oceny rozwiązań w zakresie ładu korporacyjnego, a zwłaszcza stopnia, w jakim dana spółka wdraża najlepsze praktyki i komunikuje się z akcjonariuszami.

Pozycja w rankingu jest odzwierciedleniem poziomu ryzyka w zakresie ładu korporacyjnego. Im wyższa pozycja tym bardziej regulacje wewnętrzne spółki według autorów chronią interesy zewnętrznych akcjonariuszy, co oznacza mniejsze ryzyko nadużyć. Jak zaznaczają twórcy raportu pozycja w rankingu nie powinna być interpretowana jako ocena bieżącej gospodarczej  efektywności zarządu czy przedsiębiorstwa spółki.

W skrajnym przypadku nawet wiarygodna i przejrzysta spółka może zbankrutować, jakkolwiek poprawne ustawienie relacji w zakresie nadzoru korporacyjnego powinno eliminować takie przypadki w dłuższej perspektywie.

Amica Wronki S.A., Agora S.A., Bank Zachodni WBK S.A. i Orbis S.A. to spółki ocenione najwyżej według raportu. W porównaniu do poprzedniego rankingu grupa liderów nieznacznie się powiększyła. Rozwiązania, jakie te podmioty stosują w zakresie ładu korporacyjnego a szczególnie pojawienie się instytucji niezależnych członków rady nadzorczej są na tle całej zbiorowości zdecydowanie najbardziej zaawansowane i godne naśladowania. Ranking może się stać instrumentem pomocniczym dla inwestorów przy ocenie poszczególnych spółek.