Rak UV

Metryka praktyki

Firma: Grupa Sanofi,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Kampania społeczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Rak UV to ogólnopolska kampania edukacyjna poświęcona niebarwnikowemu nowotworowi złośliwemu skóry, rakowi kolczystokomórkowemu skóry (cSCC), której partnerem jest Sanofi. Celem kampanii jest edukacja i budowa świadomości społecznej na temat raka, czynników ryzyka i możliwych form profilaktyki, szczególnie w grupach wysokiego ryzyka zachorowania na ten typ nowotworu oraz niezaspokojonych potrzeb terapeutycznych pacjentów z rakiem. W ramach prowadzonych działań edukacyjnych została stworzona internetowa platforma edukacyjna, stanowiąca bazę wiedzy na temat raka kolczystokomórkowego www.rakuv.pl gdzie można zapoznać się z materiałami edukacyjnymi, raportem „Rak kolczystokomórkowy w Polsce”, wykonać test ryzyka online, znaleźć mapę poradni dermatologicznych oraz poznać możliwości diagnostyki i leczenia.