Rady klientów w Banku BGŻ – Bank BGŻ

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2012

Bank BGŻ stawia na długofalowe partnerskie relacje i zaufanie klientów – stąd idea wprowadzenia Rad klientów, czyli wejście w proces dialogu z jednymi z najważniejszych interesariuszy. Rady klientów mają służyć realizacji misji Banku Lokalnych Społeczności w sferze biznesowej (słuchanie klientów i dostosowywanie oferty do ich potrzeb) i pozabiznesowej (czyli krzewienie postaw społecznego zaangażowania lokalnego biznesu poprzez zawiązywanie koalicji na rzecz rozwiązywania ważnych problemów danej społeczności). W 2012 roku powołano Rady klientów w każdym z dziewięciu regionów, w działanie zaangażowani byli członkowie Zarządu oraz regionalna kadra zarządzająca.