Radość zmiany – BMW Group Polska

Metryka praktyki

Firma: BMW Group Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Innowacje społeczne
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Inicjatywa Radość zmiany to efekt współpracy BMW Group Polska z Fundacją Ashoka, której celem jest rozwój innowacji społecznych w Polsce. W ramach projektu odbyły się trzy lokalne eventy CHANGEMAKER XCHANGE w Gdyni, Lublinie i Katowicach, w których uczestniczyło 191 osób, pośród których poszukiwano innowatorów społecznych aktywnie działających na terenie danego regionu. 4 wybrane osoby poprowadziły dwudniowe warsztaty w 6 szkołach będących częścią międzynarodowej sieci Changemaker schools. Celem zajęć prowadzonych metodą design thinking było wypracowanie innowacyjnych rozwiązań wspierających bezpieczeństwo na drogach. Wzięło w nich udział 127 uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w wieku od 9 do 15 lat. Wydano publikację z efektami pracy. W listopadzie 2016 roku w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego odbyło się spotkanie podsumowujące projekt, na którym obecnych było 150 uczestników.

Więcej informacji

Więcej informacji

Więcej informacji