Radisson SAS dla środowiska – Radisson SAS

Metryka praktyki

Firma: Radisson Blu Hotel,
Branża: Hotelarstwo,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

Firma, w ramach międzynarodowego programu Odpowiedzialni w biznesie, angażuje się w akcje proekologiczne, jednocześnie budując relacje ze społecznościami lokalnymi, znajdującymi się w najbliższym sąsiedztwie każdego hotelu. Działania na rzecz ochrony środowiska wpisane są w całościową strategię grupy hoteli Radisson SAS.

Grupa Radisson skupia się na działaniach ograniczających zużycie energii i wody, a także emisję dwutlenku węgla w swoich hotelach. Zasada offsetu emisji dwutlenku węgla, wprowadzona do firmy, pozwala na neutralizowanie zanieczyszczeń poprzez różne prośrodowiskowe przedsięwzięcia (Carbon Neutral). Radisson SAS angażuje w działania proekologiczne swoich pracowników poprzez edukację i programy woluntarystyczne np. Sprzątanie Świata, które, poświęcone tematyce środowiska, uwrażliwiają ich na te kwestie. Wszyscy pracownicy hotelu poddawani są szkoleniu, dotyczącemu zagadnień ekologicznych, wpływu działania hotelu na środowisko naturalne, a także możliwości redukcji jego negatywnych skutków.

Programy woluntarystyczne są zwykle wzbogacone działaniami, które mają na celu budowanie dobrych relacji z placówkami opiekuńczo – wychowawczymi znajdującymi się w pobliżu hoteli. Pracownicy biorą udział w akcjach ekologicznych wspólnie z wychowankami Domów Dziecka, uczniami szkół. Goście hotelu Radisson SAS są angażowani w wewnętrzne programy prośrodowiskowe poprzez informowanie o działaniach, np. program oszczędzania wody – goście sami zadecydują, czy ręczniki, z których korzystają, mogą być przez nich użyte ponownie, segregacja odpadów, energooszczędne żarówki, czy pudełko na baterie w recepcji.