Rada Seniorów

Metryka praktyki

Firma: Grupa Pelion,
Branża: Farmaceutyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Dobry sąsiad
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

DOZ Fundacja z Grupy Pelion zorganizowała w 2018 dwanaście konferencji o tematyce medycznej oraz 9 konferencji dla Seniorów. Tematy spotkań ustalane były na podstawie ogólnie dostępnych informacji jakie jednostki chorobowe występują najczęściej u osób po 60-tym roku życia. Aby w jeszcze większym stopniu dopasować tematykę konferencji medycznych dla potrzeb seniorów Fundacja powołała Radę Seniorów składającą się z 7 osób. Rada jest organem doradczym i opiniotwórczym.