Rada Kobiet IT

Metryka praktyki

Firma: Credit Suisse,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Kobiety w biznesie
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 5 - Równość płci
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Rada Kobiet IT jest inicjatywą realizowaną w wielu lokacjach Credit Suisse, w tym Polsce, we Wrocławiu i w Warszawie. Jej celem jest zachęcenie do pracy, utrzymanie i promowanie kobiet przez zapewnienie i ułatwienie im możliwości rozwoju w branży technologicznej. W ramach tej inicjatywy organizowane są szkolenia poszerzające wiedzę technologiczną, sesje informacyjne na temat możliwości rozwoju w ramach jednostek banku zorientowanych na technologie. Pokazuje się różnorodność możliwości, jakie oferują techniczne profile zawodowe tak, by dopasować aktualne doświadczenie pracownika do możliwości rozwoju na nowych stanowiskach.

Spotkania i szkoleniach organizowane przez IT Women’s Council otwarte są dla wszystkich pracowników Credit Suisse Poland. W 2017 r. 66% wszystkich uczestników spotkań stanowiły kobiety. 64% z nich to kobiety, które nie pracują w obszarach związanych z technologią.

W ramach oddziałów w Polsce planuje się rozpoczęcie inicjatywy STEM zorientowanej na promowanie obszarów technologicznych, która swoim zasięgiem ma dotrzeć do grona kobiet rozważających wybór ścieżki kariery lub planujących jej zmianę.

Planuje się również rozpocząć w Polsce inicjatywę Rising Star, która pomaga budować kluczowe kompetencje kobietom, które są zainteresowane rozwojem swojej kariery w ramach struktur