Rada Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego

Metryka praktyki

Firma: Zakład Utylizacyjny w Gdańsku,
Branża: Recykling,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Dialog z interesariuszami
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje

Rada Interesariuszy Zakładu Utylizacyjnego działa nieprzerwanie od 2014 r. Jej członkowie to mieszkańcy: członkowie Rad Dzielnic, Rad Sołeckich, urzędnicy, eksperci akademiccy, władze miasta i zarząd ZU. Głównym jej celem jest regularna wymiana informacji i wspólne wypracowywanie strategii działań dla Spółki na rzecz redukcji uciążliwości i bezpieczeństwa mieszkańców. Podczas spotkań analizowane są sprawy dotyczące funkcjonowania Zakładu i Portu Czystej Energii (projekt termiczny), ich rozwoju (przede wszystkim infrastrukturalnego)w kontekście ich wpływu na otoczenie. Rada ma też wymiar edukacyjny, służący ułatwianiu merytorycznej dyskusji o gospodarce odpadami. Inwestycją wypracowaną w ramach Rady jest budowa nowej hermetycznej kompostowni. Rada intensywnie uczestniczy w konsultacjach projektów inwestycyjnych.