RACE 2012 – Antalis Poland

Metryka praktyki

Firma: Antalis Poland,
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Ład organizacyjny
Kategoria: Zarządzanie
Dokument źródłowy: Raport 2012

Projekt RACE 2012 to strategiczny plan transformacji firmy, mający na celu wzmocnienie oferty i serwisu Antalis w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. RACE 2012 swoim działaniem wpływa na takie obszary, jak: ład organizacyjny, stosunki pracy, ochrona środowiska naturalnego, relacje z klientami. Obejmuje całość działań firmy, dlatego wydzielono pięć głównych tematów: orientacja na klienta, ekspansja na nowe rynki wzrostu, doskonałość operacyjna, serwis magazynowania i transportu oraz zwiększenie rentowności i rozwoju ludzi. Zaś czynnikami sukcesu są: pełna otwartość na zmiany, aby uczyć się najlepszych praktyk; realizowanie celów i wyzwań, jakie niesie projekt RACE, oraz dbanie o komunikację w zespole na wszystkich etapach projektu.