PwC dla Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

PwC w ramach działania PwC dla Ukrainy uruchomiło pomocową bezpłatną infolinię, na której eksperci po polsku, ukraińsku i angielsku odpowiadali na pytania dotyczące zagadnień prawnych, m.in. legalizacji pobytu i zatrudnienia w Polsce, formalności związanych z tranzytem do innych krajów UE. Infolinię obsługiwało 10 osób. Powołany został wewnętrzny zespół kryzysowy, którego celem była pomoc wszystkim pracownikom PwC Ukraina, którzy opuścili swój kraj. W skład zespołu weszły 24 osoby. Fundacja PwC prowadziła zbiórkę, dzięki której możliwe były działania pomocowe dla pracowników PwC Ukraina oraz NGO w Polsce. Zebrano 100 tys. zł dla Fundacji Teach for Poland, 20 tys. zł dla Fundacji Nagle Sami, 32 470 zł dla Stowarzyszenia Wspólne Podwórko. Firma zwiększyła w marcu pulę godzin do wykorzystania w ramach wolontariatu pracowniczego, które można było przeznaczyć na pomoc Ukrainie. Uruchomiony został program inicjatyw wolontariackich pracowników PwC, w którym mogli oni zgłosić inicjatywę na rzecz pomocy Ukrainie i otrzymać wsparcie finansowe na realizację pomysłu. PwC finansuje także lekcje języka polskiego dla chętnych pracowników PwC Ukraina.