PWC bez barier

Metryka praktyki

Firma: PwC,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Różnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2014

PwC stworzyło dedykowany staż dla studentów niepełnosprawnych – PWC bez barier. Celem projektu było wyrównanie szans osób z niepełnosprawnościami wkraczających na rynek pracy, a także zmiana kultury organizacji i przełamanie ewentualnych obaw wśród pracowników. Dedykowany staż zakładał dwumiesięczną praktykę przy bieżących zadaniach, z możliwością przedłużenia umowy. W ramach projektu m.in. przeprowadzono audyt budynku, nawiązano współpracę z organizacjami zewnętrznymi wspierającymi proces, zorganizowano szkolenia dla zespołów przyjmujących stażystów i wsparcie dla coachów. Czterem uczestnikom programu zaproponowano przedłużenie współpracy. Firma planuje kontynuowanie działań wspierających zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu różnorodnością w miejscu pracy!

PwC jest sygnatariuszem Karty Różnorodności.