Pustułki – sokoły CEMEX-u    

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

Firma CEMEX przywiązuje dużą wagę do ochrony różnorodności biologicznej. Dlatego w Cementowniach CEMEX w Chełmie i Rudnikach, na terenie których zauważono obecność pustułki, firma wdrożyła kompleksowy projekt obejmujący stworzenie infrastruktury, badania ornitologiczne oraz edukację ekologiczną.

CEMEX zamontował łącznie 8 skrzynek lęgowych i 4 kamery, dzięki którym transmisja z gniazd udostępniana była na żywo w internecie. Ponadto firma na swojej stronie internetowej udostępniała informacje o pustułkach oraz prowadziła kalendarz sezonu lęgowego 2021. Do współpracy przy projekcie zaproszono ornitologów, którzy przeprowadzili wizję terenową oraz zbadali i zaobrączkowali pisklęta. Dodatkowo jednej z pustułek zamontowano nadajnik GPS, który monitorował trasę jej wędrówki. Na podstawie przeprowadzonych badań ornitolodzy stworzyli raport. Dodatkowo firma prowadziła edukacje ekologiczną o pustułkach wśród pracowników, lokalnej społeczności i internautów.

Efektywność praktyki mierzono zarówno pod względem oddziaływania na populację pustułek jak i pod względem odbioru przez społeczeństwo. Wpływ na populację pustułek:

  • potwierdzono 8 lęgów na terenie Cementowni,
  • szacunkowo 40 młodych ptaków opuściło zakłady CEMEX,
  • 11 piskląt zostało zaobrączkowanych.

Zainteresowanie odbiorców, a tym samym poszerzanie ich świadomości ekologicznej wewnątrz i na zewnątrz firmy CEMEX:

  • ponad 3000 internautów obserwowało transmisje z budek lęgowych,
  • niemal 1600 wyświetleń zakładki o ochronie pustułek na stronie internetowej,
  • 30 zgłoszeń od pracowników CEMEX na wewnętrzne konkursy dotyczące pustułek.

Zrównoważony rozwój jest jednym z czterech filarów strategii firmy CEMEX. Poprzez projekt prowadzony na rzecz ochrony bioróżnorodności (wsparcie objętego ochroną gatunku sokoła) firma stara się pokazać bogactwo i wartość otaczającej przyrody oraz zachęcić do jej aktywnej ochrony.

Prowadzony projekt realnie wsparł populację pustułek w Chełmie i Rudnikach poprzez zwiększenie liczby potencjalnych miejsc lęgowych. Dodatkowo dzięki edukacji ekologicznej CEMEX zwiększył świadomość społeczeństwa wskazując zagrożenia czekające na pustułki oraz przekazując jak aktywnie można wspierać ich ochronę.

https://www.cemex.pl/ochrona-pustulek