Pudełko pomysłów

Metryka praktyki

Firma: Grupa Eurocash,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Partycypacja pracownicza
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W celu doskonalenia wewnętrznych procesów biznesowych w Eurocash uruchomiono „Pudełko pomysłów”, program umożliwiający dzielenie się przez pracowników pomysłami na usprawnienia pracy swojej i całej firmy. Do obsługi zgłoszeń służy specjalny dział na portalu pracowniczym, gdzie każdy, niezależnie od zajmowanego stanowiska, może zgłaszać swoje pomysły, przeglądać i komentować pomysły innych oraz głosować na nie. Komisje konkursowe wybierają trzy najlepsze pomysły w ramach każdej jednostki, a dodatkowo ten z największą liczbą głosów innych pracowników zostaje uznany za „Najpopularniejszy pomysł roku”. W 2017 roku zgłoszono 142 pomysły.