Publikacja „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi wśród pracowników delegowanych do pracy za granicą. Casebook dla pracodawców”

Metryka praktyki

Firma: Grupa Aterima,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2015

Grupa Aterima opracowała publikację „Przeciwdziałanie handlowi ludźmi wśród pracowników delegowanych do pracy za granicą. Casebook dla pracodawców”. Jej celem jest przekazanie wiedzy merytorycznej i zaangażowanie polskich firm delegujących pracowników za granicę w walkę z procederem handlu ludźmi. Casebook adresowany jest do kadry zarządzającej w firmach i osób mających bezpośredni kontakt z kandydatami i pracownikami wysyłanymi za granicę. Bazą dla treści zawartych w publikacji są warsztaty dla pracowników ATERIMA MED przeprowadzone przez ekspertów ze Stowarzyszenia PoMOC i z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W trakcie szkoleń omawiane były sytuacje ryzyka związane z zagrożeniem handlem ludźmi, z jakimi spotkać się mogą pracownicy firm delegujących pracowników za granicę.