Publikacja „Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF” – Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych

Metryka praktyki

Firma: Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Badania dotyczące szeroko rozumianej edukacji finansowej dowodzą, że świadomość polskiego konsumenta w zakresie znajomości zagadnień rynku finansowego i finansów osobistych jest niewystarczająca. Jednocześnie, wyniki badań, przeprowadzonych w ostatnim czasie przez Dom Badawczy Maison na zlecenie między innymi Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), ujawniają niski poziom zaufania do podmiotów z rynku finansowego. Konferencja Przedsiębiorstw Finansowych, we współpracy z firmą WONGA.PL SP. Z O.O., stworzyła publikację opisującą projekty edukacyjne, realizowane przez firmy członkowskie, których celem jest ułatwienie zrozumienia klientom mechanizmów rządzących światem finansów. Bez kompetencji finansowych oraz wiedzy o zagrożeniach, konsumenci nie będą potrafili wybrać produktu najbardziej dopasowanego do ich potrzeb, nawet przy najlepszej woli dobrania takiego produktu ze strony przedsiębiorstwa finansowego. Podstawowym założeniem Publikacji „Edukacja Finansowa. Projekty Członków KPF.” było uzyskanie jak największej liczby opisów różnorodnych inicjatyw, które stanowiłyby inspirację do podejmowania podobnych działań przez innych przedsiębiorców. Na apel KPF odpowiedziało 14 Członków KPF, którzy udostępnili szczegółową informację na temat realizowanych przez nich projektów z obszaru edukacji finansowej i podnoszenia świadomości finansowej, adresowanych do konsumentów. Wydawnictwo zostało rozdystrybuowane wśród wszystkich Członków KPF (ok. 80 przedsiębiorstw), a przez nich – szerokiej grupie konsumentów rynku finansowego, jak również do szerokiego grona interesariuszy zewnętrznych KPF.