Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe – PWP

Metryka praktyki

Firma: PKP CARGO,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Psychologiczne Wsparcie Powypadkowe – PWP ma na celu wzmacnianie bezpieczeństwa w towarowym transporcie kolejowym poprzez wsparcie psychologiczne pracowników, zarówno w związku z uczestniczeniem przez nich w wypadkach kolejowych, jak i w trudnych sytuacjach prywatnych, które mogą wywierać wpływ na dobrostan psychiczny pracowników, a co za tym idzie – na bezpieczeństwo procesów przewozowych. Projekt PKP CARGO jest realizowany poprzez telefoniczną Linię Wsparcia Psychologicznego, bezpłatne wizyty w gabinetach psychologicznych, profilaktykę stresu i stresu pourazowego, pouczenia okresowe oraz Newsletter PWP.