Przyszła Mama

Metryka praktyki

Firma: Volkswagen Motor Polska,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Firma przyjazna rodzinie
Dokument źródłowy: Raport 2014

W trosce o dobro i komfort fizyczny kobiet w ciąży w Volkswagen Motor Polska wprowadzony został projekt Przyszła Mama. Kobiety w ciąży mogą pracować od 6,5 do 8 godzin, przy pełnym wynagrodzeniu. Przyszła mama ma możliwość elastycznego rozpoczynania i kończenia pracy, zgodnie z obowiązującym ją harmonogramem. Jeżeli w ciągu dnia pracuje dłużej niż 6,5 godziny, pozostały czas gromadzi na swoim indywidualnym koncie „godzin na plus”, które może wykorzystać w dogodnym dla siebie terminie, także po urlopie macierzyńskim. Dzięki programowi firma może sprawniej organizować czas pracy i ma lepszy kontakt z pracownikami. Zatrudnione kobiety obdarzają firmę zaufaniem, mają poczucie bezpieczeństwa i komfortu psychicznego oraz możliwość zawodowego rozwoju.