Przystosowanie elektrociepłwoni do pracy bez składowiskowej – EDF Polska

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Ekoefektywność
Dokument źródłowy: Raport 2012

Firma EDF Polska zrealizowała projekt Przystosowanie elektrociepłowni do pracy bezskładowiskowej. Projekt był wynikiem wieloletniej polityki urzeczywistnianej przez spółkę, która za cel główny przyjęła wdrożenie wszystkich możliwych inwestycji służących ograniczeniu wprowadzanych odpadów paleniskowych do środowiska. W realizację projektu zaangażowani byli wszyscy pracownicy Elektrociepłowni Wybrzeże, którzy posiadali niezbędne uprawnienia do jego wdrożenia. W ramach przedsięwzięcia zbudowano dwa zbiorniki retencyjne o pojemności magazynowania 12 000 ton i 15 000 ton. Oba obiekty zlokalizowane są na terenie spółki i nie graniczą z cennymi przyrodniczo obszarami. W ramach projektu przewidziano również budowę oraz modernizację już istniejących elementów wspomagających racjonalną i efektywną pracę zbiorników retencyjnych. Na obszarze Elektrociepłowni Gdańsk doszło więc do przebudowy układu odpylania i retencji pyłu. Usprawnieniu uległa instalacja odpopielania pod elektrofiltrami. Zmodyfikowano dotychczasowy system transportu popiołów oraz rozbudowano go o nowe trasy przystosowane do wymogów nowego zbiornika. Kolejną inwestycją była przebudowa układu odżużlania; w jej trakcie dostosowano pracę wszystkich kotłów do systemu odżużlania, w którym żużle spod kotłów transportuje się na place dotychczasowego gromadzenia. Kolejnym urządzeniem ujętym w planie realizacji projektu była budowa tzw. Małego Hydro będącego bezpośrednim odbiorcą odcieków z procesu odżużlania. Odzyskana woda z procesu kierowana jest z powrotem do systemu odżużlania. Dzięki inwestycji, EDF Polska całkowicie wyeliminowała problem związany z wprowadzaniem zanieczyszczeń do środowiska w chwili eksploatacji elektrociepłowni. Dodatkowo odnotowany został znaczny spadek zużycia wody oraz energii elektrycznej.