Przystąpienie do partnerstwa na rzecz dostępności

Metryka praktyki

Firma: Carrefour Polska,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Dostępność produktów i usług
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 10 - Mniej nierówności
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności

Carrefour Polska przystąpił do partnerstwa w ramach programu Dostępność Plus. Deklaracja partnerstwa została podpisana przez przedstawiciela Carrefour podczas uroczystego spotkania w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju 12 września 2018 r. Firma od wielu lat realizuje działania na rzecz osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami, czy seniorów. Poprzez podpisanie deklaracji sieć zobowiązuje się do poszerzania swoich działań w tym obszarze oraz do mobilizowania strony rządowej do realizacji założeń programu.